Vinkel+co


Issues Management

En potentiel krise kan vendes til en forretningsmæssig mulighed - men det kræver at man forbereder sig.

Det var i USA man for 30 år siden fik den ide, at det kunne betale sig at tage mulige konflikter og andre eksterne potentielle risici i opløbet. At det måske var smart at prøve at være godt forberedt, hvis mediestormen pludselig brød løs eller lovgivningen gik virksomheden imod, ja måske helt at undgå at problemerne blev en realitet. De kaldte det Issues Management.

I nogle tilfælde kan en potentiel krise vendes til en forretningsmæssig mulighed. Men det kræver en systematisk forberedelse. Når der er et gab mellem omverdenens forventninger og organisationens politikker, produkter, services, eller kommunikation i bredeste forstand, så er der også en risiko for en konflikt. Eller en mulighed for at præstere noget unikt…. Eller begge dele. Forstår vi at lukke gabet, er der sparede omkostninger og/eller øget dækningsbidrag at hente.

Issue management er med andre ord en disciplin, hvor man ofte fejrer, det der ikke skete - og høster frugten af det!